Centrale d'alarme et contrôle d'accès UTC

Cartes d"extension Advanced

ATS608 ATS626 ATS1201E ATS1202 ATS1210

Centrale d'alarme et contrôle d'accès Master

ATS2402

Centrales d'alarme Avanced

ATS1500A-IP-MM ATS4500A-IP-LM
 
 
 
 
 
 
 

Centrales d'alarme NXG

 

NXG 

 

 

Claviers Advanced

ATS1110A ATS1115A

Claviers Master

ATS1100 ATS1105 ATS1116

Contacts Magnétiques

DC102 DC103 DC105 DC107 DC108 DC110 DC111 DC116 DC118 DC148

Contrôle d'accès Lecteurs Badges Advanced et Master

ATS1160N ATS1190 ATS1192 ATS1197 ATS1250 ATS1253

Extension Entrées Sorties Alimentation Master

ATS1201E ATS1202 ATS1210

Interfaces d'adressages Master

AD011 ATS1290N

Interfaces radio Advanced

ATS1235 ATS1238 TX-2344-03-1

Modules de transmission Ecoute communication aster

ATS1510 ATS1510

Modules de transmission Ecoute Communication Advanced

ATS7700

Modules relais Master

ATS1810 ATS1811

Sirènes et flashs

AS612S3 AS630